Geschiedenis

Het ambachtelijk timmeratelier is sinds 2010 gevestigd nabij de historische binnenstad van        's-hertogenbosch. het eeuwenoude stadscentrum kent een zeer rijke ambachtstraditie van Bossche beeldhouwwers, ornamentensnijders, kunstschilders en timmerlieden. 

sinds de oprichting van de Académie Impériale et Royale de peinture, sculpture et architecture Den Bosch, in het jaar 1812 onder het bewind van Napoleon bonaparte, sierden vele gerenommeerde ateliers de oude binnenstad. Veel van deze ambachtslieden wonnen prestigieuze medailles zoals de Prix de Rome voor uitmuntende vakkennis en vaardigheden, en stonden op wereldtentoonstellingen van Parijs tot Philadelphia.  

Een tijd waarin 's-Hertogenbosch bekend stond om zijn uitstekende vaklieden.

Omdat het ambacht al vele generaties binnen de familie van vader op zoon gaat, ben ik in deze traditie op jeugdige leeftijd in de leer gegaan en onderwezen in ambachtelijke timmer- en tekenvaardigheden. Na een leerperiode van 8 jaar heb ik nog eens 5 jaar besteed aan het bestuderen van oude Engelse, Franse en Duitse bouwkundige boeken uit de 18e en 19e eeuw, om zo mijn kennis en vaardigheden nog meer te vergroten. Tijdens deze studie heb ik eerst ruim 20 jaar praktijkervaring opgedaan, alvorens ik de beslissing heb genomen om me zelfstandig te gaan vestigen.


werkwijze

In het atelier word nog handmatig authentiek timmerwerk vervaardigd in oude stijl, én op dezelfde wijze zoals men dat eind 19e eeuw deed.

Mijn inspiratie, ontwerpen en ideeën, komen niet alleen voort uit Nederlandse leermethodes, maar ook uit oude Engelse, Franse en Duitse bouwstijlen, waarbij ieder werkstuk dat ik vervaardig een eigen unieke vorm heeft.

ouderwetse kennis en vaardigheden worden vandaag de dag veelvuldig toegepast bij het restaureren, reconstrueren of het opnieuw creëren van authentiek en apart timmerwerk voor historische gebouwen.

 dit resulteert dan ook in een perfect passend werkstuk waar alle aandacht aan besteed is. 


houtkeuze

Omdat de houtkeuze van groot belang is voor het eindresultaat van het werkstuk, werk ik nauw samen met specifieke houthandels in binnen- en buitenland die de mooiste en beste kwaliteit hout garanderen. Het te gebruiken hout word zorgvuldig bekeken en uitgezocht op kleur, structuur en tekening, zodat ik zeker weet dat dit het juiste hout is voor het specifieke werkstuk dat vervaardigd gaat worden.

In het Atelier word uitsluitend gewerkt met de beste kwaliteit hout voor een optimaal resultaat van uw werkstuk.